• İNOVASYON KÜLTÜRÜ
  Tutkumuz
 • GELECEĞİ İNŞA EDİYORUZ
  Sorumluluk ve Saygıyla
 • ACIBADEM KONAKLARI
  ACIBADEM KONAKLARI
  Sürdürülebilir Yaşam Projesi
 • SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
  Nesiller Arası Etik
 • DAF ENERJİ YÖNETİMİ
  DAF ENERJİ YÖNETİMİ
  Sürdürülebilir Enerji Verimliliği

Hakkımızda

2020 yılı sonunda enerji yönetimi, inşaat, hizmet, ambalaj, konaklama, restoran işletmeciliği, dış ticaret ve yazılım sektörlerinde başarılı bir geçmişe sahip şirketlerini tek çatı altında toplayan TUBA Grup, bu birlikteliğin getirdiği sinerji ile kuruluşlarının sürdürülebilirliğini güçlendirmiştir.

TUBA Grup Yönetimi, çatısı altındaki şirketlerin sermaye ve yönetimine katılarak bu şirketlerin yatırım, finansman, organizasyon ve yönetim süreçlerini toplu bir bünye içerisinde değerlendirmek, ekonomik dalgalanmalara karşı yatırımların güvenliğini artırmak, böylece bu şirketlerin sağlıklı şekilde ve ekonominin gereklerine uygun olarak gelişmelerini ve devamlılıklarını teminat altına almayı amaçlamıştır.

Grup, üretim sektöründe ihracat ölçeğini büyütmeye devam ederken, yurtdışı pazarında da yeni yatırım araştırmalarına ve çalışmalarına devam etmektedir. Genç ve dinamik kadrosu ile yazılım ve enerji yönetimi alanında Ar-Ge çalışmalarını tüm hızıyla sürdürmekte, bilgi teknolojileri kullanıma destek sağlayacak projeleri ile global pazarda daha güçlü adımlarla ilerlemektedir. 

Misyon

Faaliyet gösterdiğimiz alanlarda, küresel ölçekte katma değer taşıyan, bilim ve teknolojinin ışığında, toplumsal fayda ve refahı gözeterek ürün ve hizmetler sunmak.

Vizyon

Yeni yatırımların planlanmasında, mevcut yatırımların geliştirilmesinde; sürdürülebilir kalkınma hedeflerine (SKA) olabildiğince katkı sağlayabilmeyi, iklim ve çevreye, geleceğe saygılı olmayı gözetmek, Grup için de sürdürülebilir gelişmeyi sağlamak.

Değerlerimiz

Güven
Kendimize ve kurumumuza güven duyulmasını sağlayacak şekilde davranırız.

Şeffaflık
Birbirimizle bilgiyi paylaşır, birlikte öğrenir, birlikte gelişiriz.

Çalışkanlık
Sorumluluklarımızın bilincindeyiz. Bizi başarıya taşıyacak şekilde, verimli ve özverili çalışırız.

Yenilikçilik
Değer yaratacak yenilikçi, yaratıcı ve öncü yaklaşımları belirleriz.

Mükemmeliyet
Ulaştığımız sonuçlar ve bu sonuçlara ulaşma tarzımızda mükemmelliğe öncelik veririz.

Faaliyet Alanlarımız

Faaliyet gösterdiğimiz alanlarda, küresel ölçekte katma değer taşıyan, bilim ve teknolojinin ışığında, toplumsal fayda ve refahı gözeterek ürün ve hizmetler sunuyoruz.

Şirketlerimiz

Haberler

Nesiller Arası Etik : Sürdürülebilirlik

TUBA Grup, şirketler topluluğunun sürdürülebilir gelişimini ve ekonomik performansını; küresel sürdürülebilir kalkınma ile birlikte ele alarak stratejilerini belirlemektedir. BM Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu’nun “bugünün ihtiyaçlarını, gelecek nesillerin kendi ihtiyaçlarını karşılama kabiliyetinden ödün vermeden karşılamak” ifadesiyle tanımladığı küresel sürdürülebilir kalkınma, mevcut ve gelecek nesiller için gelişen, sağlıklı, çeşitliliğe sahip ve dirençli topluluklar yaratmak amacıyla çevre ve insan sağlığı, sosyal eşitlik ve ekonomik canlılığın entegrasyonunu gerektirir. Ekonomik kalkınma ile birlikte çevresel kaygıları da dikkate alan entegre bir yaklaşımla sürdürülebilirlik, inovasyonu teşvik ederken ve yaşam tarzımızdan ödün vermeden doğal çevremizi, insan ve ekolojik sağlığımızı korumayı amaçlamaktadır. İnsanın ve doğanın üretken uyumluluğu mümkündür.

İletişim

There was a problem validating the form please check!
The connection to the server timed out!
Successfully sent!!