Çerez Politikası

ÇEREZ POLİTİKASI

1. Giriş
TUBA HOLDİNG AŞ. ( kısaca “ŞİRKET” olarak anılacaktır. ) olarak, internet sitesi ziyaretçilerimize ait kişisel verilerin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili sair mevzuatına (“KVK Mevzuatı”) uygun olarak işlenmesi için azami hassasiyeti göstermekte ve internet sitemiz aracılığıyla çerez kullanmakta olduğumuzu belirtmek isteriz. İşbu Çerez Politikasının amacı, tarafımızca işletilmekte olan www.tubagrup.com internet sitesinin (“Site”) site kullanıcıları/üyeleri/ziyaretçileri (“İlgili Kişi”) tarafından ziyaret edilmesi ile elde edilen çerezlerin, türleri ve kullanım amaçları hakkında sizleri bilgilendirmektir.

2. Çerez Nedir?
Çerez, bir web sitesinin ziyaret ettiğinizde cihazınızda depoladığı, genellikle web sitesinin kendisi hakkında bilgi içeren, sitenin geri döndüğünüzde web tarayıcınızı tanımasını sağlayan benzersiz bir tanımlayıcı, çerezin amacına ve çerezin ömrüne hizmet eden ek veriler içeren küçük bir veri parçasıdır. Çerezler belirli özellikleri etkinleştirmek, site kullanımını izlemek, kullanıcı ayarlarınızı saklamak ve içeriğinizi kişiselleştirmek için kullanılabilir. Web sitemizi ilk kez ziyaret ettiğinizde, size çerezler hakkında bir açıklama içeren pencere göstereceğiz. “Çerez Politikası” sekmesini tıkladığınızda, burada açıklandığı gibi, açılır pencerede seçtiğiniz çerezlerin ve eklentilerin kategorilerini inceleyebilirsiniz.

Web sitemizi kullanırken size daha efektif hizmet sağlayabilmek adına çerezler, web işaretçileri ve benzeri uygulamaları da kullanabilmekteyiz. Veri sahipleri, tarayıcı ayarlarını değiştirerek çerez kullanımı tercihlerini kişiselleştirme hakkına sahiptir. Kullanılan tarayıcıya bağlı olarak; kullanıcılar, tarayıcı ayarları üzerinden çerezlere ilişkin tercihlerini değiştirebilirler. Aşağıda yer alan linkler aracılığı ile tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerinizi kişiselleştirme imkanına sahipsiniz. Ancak web sitemizin çalışması için gerekli zorunlu çerezler etkili olmaya devam edecektir. Eğer bunu da istemiyorsanız siteyi ziyareti sonlandırmalısınız. 


3. Sitemizde Kullanılan Çerezler ve Hukuki Sebepleri
Web sitemizde, Site’nin düzgün bir şekilde çalışabilmesi, özelliklerinden ve sunulan hizmetlerden yararlanabilmesi için zorunlu çerezler kullanılmaktadır. Bu çerezleri açık rızaya gerek duymaksızın Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 5/2-e ve f uyarınca bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanarak kullanıyoruz.  

4. Haklarınız
Veri Sorumlusu tarafından verilerinizin işlendiği ve Veri Sorumlusunun verilerinizi veri sorumlusu sıfatı ile işlediği ölçüde kişisel verileriniz bakımından aşağıda bulunan haklara sahipsiniz:
 

 1. Herhangi bir kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme;
 2. Kişisel verilerinizin işlenme faaliyetlerine ilişkin olarak bilgi talep etme;
 3. Kişisel verilerinizin işlenme amaçlarını öğrenme;
 4. Kişisel verilerin yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişilere aktarılmış olması durumunda bu kişileri öğrenme;
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme;
 6. Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması veya Şirket’in söz konusu verileri işleyebilmek için hukuki dayanağı veya meşru menfaatinin bulunmaması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme;
 7. Şirket’ten, yine Şirket tarafından yetkilendirilen ve kişisel verileri işleyen üçüncü kişilerin bu bölüm kapsamındaki haklarınıza saygı duymasını sağlamasını talep etme;
 8. Kişisel verilerin otomatik sistemler vasıtasıyla işlenmesi sonucu ortaya çıkabilecek aleyhte sonuçlara itiraz etme
 9. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı bir şekilde işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın tazmin edilmesini isteme.
   

Kişisel veri sahibi olarak, kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin talepleriniz ile ilgili bize her zaman başvurabilirsiniz. Kişisel verilerinize ilişkin taleplerinizi www.tubagrup.com internet sitesinde bulunan iletişim adresleri üzerinden yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle ya da adınıza kayıtlı kep adresi üzerinden şirketimize ait tubaholding@hs01.kep.tr adresinden bize ulaştırabilirsiniz.

Başvurunuzda asgari olarak adınız, soyadınız, ıslak ya da elektronik imzanız, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranız; değilseniz uyruğunuz, pasaport numaranız veya varsa kimlik numaranız, tebligata esas yerleşim yeri adresiniz, bildirime esas elektronik posta adresiniz, telefon numaranız, talep konunuz ve talebinize ilişkin belgeler bulunması beklenmektedir.

Talebinizi belirtilen şekilde iletmeniz durumunda, en kısa sürede ve en geç otuz gün içerisinde sonuçlandıracağız. Veri sorumlusu size cevap vermeden önce kimliğinizi doğrulama hakkına sahiptir. Yazılı başvurularda, veri sorumlusuna veya temsilcisine evrakın tebliğ edildiği tarih, başvuru tarihidir. Diğer yöntemlerle yapılan başvurularda; başvurunun veri sorumlusuna ulaştığı tarih, başvuru tarihidir.

Kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına noter kanalıyla düzenlenmiş özel yetkili vekâletname bulunmalıdır.